Velkommen til min blogg!

Søken til fred og ro gir kraft og livskvalitet!

søndag 5. september 2010

Epigenetikk - en ny vitenskap for å forstå våre gener.

Men oj så komplisert! Våre gener er mye mer kompliserte enn hva vi tidligere trodde. Vår levemåte , tanker, følelser, kosthold med mere programmerer våre gener. For eksempel får ulike typer mat gener til å slå av eller på. En del mat trigger sykdomsgener, mens annen mat får samme gener til å slåes av. Man tenker at de første årene er viktigst for vår helse, men ikke bare det. Hva våre mødrer og bestemødrer spiste under sine svangerskaper påvirker vår helse. Ja man tenker seg at tidligere generasjoners levemåter, kosthold tanker og følelser med mere, har programmerts inn i våre gener.


Man tenker også at våre tanker påvirker oss på cellnivå.

Jeg hadde en lege som forsker i det her og han sa at man arbeider med hvordan vi kan programmere om våre tanker, så at cellene kan arbeide annerledes.

Det er mye mer komplisert enn det jeg skriver nå. Har tatt med en artikkel fra mat og helse, hvis dere vil lese...

http://www.matoghelse.no/helse/2008/09/08/naar-miljoeet-styrer-genene.aspx

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar