Velkommen til min blogg!

Søken til fred og ro gir kraft og livskvalitet!

lørdag 2. oktober 2010

Velværets biologi

                                                  

Vi har 4 lykkesystem i kroppen. Når vi er glade og fornøyde frigjøres det forskjellige hormoner i kroppen. De er serotonin, endorfiner, dopamin og oksitosin.

Det finns også forskjellige forutsettninger i kroppen, grunnbehov, for at vi skal føle velvære og glede. De er søvn, næring, fysisk aktivitet, berøring, balanse mellom aktivitet og hvile og relasjoner. Vi trenger å lære oss å forholde oss til våre grunnbehov og finne en balanse til hva vi drikker og spiser, hvor mye vi beveger oss, sover, menneskelig kontakt, ensomhet/sosialt liv, sexualitet og selvfølelse. Har vi ikke balanse i kroppen er det ikke lett å dyrke frem positive følelser og å være i dem. omvendt kan positive følelser gjøre at vi opplever velbehag i kroppen. Når vi føler oss glade er det lettere for oss å handle og å skape oss mål å arbeide mot.

Da vi føler oss glade, frigjører det lykke hormoner i kroppen, vi er interessert i oss selv, andre og omverdenen, tenker positive tanker og setter mål i livet som vi arbeider mot.

Naturligtvis er følelser en del av kroppen. Hadde de ikke vært det skulle det ikke være interessant for folk å drikke alkohol og så videre. Problemet er når kroppens velværesystem kommer ur system.

For å føle hvordan vi har det må vi være tilstede i nået. Det er det kroppen finns. Hvis vi bare strever etter ytre ting og ikke har tid til å kjenne etter hvordan vi har det nå går vi dels miste om å ta tak i våre problemer og vi går miste om å føle glede. Da har vi lagt gleden på fremtiden, men kroppen er her og gleden er en fysisk opplevelse. Det sier seg selv at den her kabalen ikke går ihop. Kroppen er i ubalanse og frustrajonen og stress er en følgeslagere. Det kommer som en konsekvens av at vi leter etter gleden og lykken på feil sted.

Likeså blir det feil når en forventer seg at andre personer skal gjøre en lykkelig. Det blir både krevende og kvelende når en forventer seg at andre skal fylle behov som bare vi selv kan fylle. Å vise oss selv og hverandre kjærlighet og aksept er noe annet. Hvis vi ikke tror at vi er verd kjærlighet kan andre arbeide med å gi kjærlighet til utmattelse uten å nå frem. Derfor må vi alle begynne med oss selv, å aktivere våre egne velværehormoner. Vi trenger å oppskatte og å uttrykke oss selv, eller så kveler vi oss. Kan dette væe en en grunn til at mange krangler på ferie? Er det slik at forventningene går imot vår sanne natur og at frustrasjonen bygges opp av den grunn at kravene ikke bygges på det å være sann mot seg selv?

Det finns de som da prøver å løse det gjennom å trykke ned de negative tankene og å legge på positive tanker på stressen. Resultatet blir kroppsbenektning og økt indre stress. Det finns de som har så å si "tenkt positivt" til de har kollapset og blitt utbrent. Da var det ikke konstruktivt positivt tenkende det handlet om, men kroppsbenekting. Stressreduksjon går gjennom kroppen og kan ikke å overstyres av mentale konstruksjoner.

Gjennom å lytte til våre behov her og nå gir vi oss en ny sjanse til velvære. Å ikke lytte på kroppens signaler og å respektere sine følelser er å trykke ned seg selv. Vi gir oss selv en verdi gjennom å lytte på kroppen og vårt indre. Når vi lytter på vår intuisjon og følger den hva andre enn mener om den, hever vår glede. Når vi lytter på våre indre ønskninger og følger dem føler vi letthet og glede. Når vi gjør dette får vi mer energi og vi styrker oss. Når vi gjør motsatt så kveler vi oss og mister energi. Når vi venter på at noen annen skal gjøre det åt oss krymper vi oss og går miste om tid. Når vi tar saken i egne hender, så styrker vi oss. Det her påvirker biologien i kroppen. Gjennom våre handlinger påvirker vi om vi føler glede. Det blir ekstra bra om det vi gjør oppleves meningsfullt. Da gir vi oss et liv fullt av mening. Hvis vi da også føler takknæmlighet føler vi også glede.

Hvis vi bare fokuserer på det vi ikke har og ikke gjør, så mister vi energi og det påvirker hele allmenntilstandet i kroppen blant annet immunforsvaret. Derfor er det viktigt at hver dag stoppe opp og tenke gjennom ting som gleder en og som man er fornøyd med og gjerne skrive det ned. Vi får ikke bare ned det på papir, men når vi skriver så dveler vi ved følelsen av glede og velvære. Du trener helt enkelt opp din gledesmuskel!

Så kos deg med gledestreningen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar