Velkommen til min blogg!

Søken til fred og ro gir kraft og livskvalitet!

lørdag 9. oktober 2010

Lykke nå.

Titti Holmer er en psykolog som har skrevet en bok om lykke og lykkeforskningen som har vokset frem de siste 10 årene. Mange har spurt henne om verktøy og teknikker om hvordan man skal gjøre for å må bra. Hun har i boken beskrevet 56 forskjellige mindfulnessteknikker for å føle seg mer tilfreds.


Lykke er en positiv fysisk sensasjon. Alle mennesker er utstyrt med 9 medfødte grunnfølelser i kroppen. De 2 positive er lykke og interesse, 1 er neutral, forbauselse, og 6 er negative. De er sinne, sorg, skam, avsky, ekkel, og redsel. Glede og lykke er en tilfredsstillelse, og føles bra i kroppen. Det opplever vi hver dag når vi for eksempel får en god latter, spiser og drikker noe godt, eller hviler ut etter et arbeide eller etter fysisk trening. Det er lykke.

Med hjelp av hjerneforskningen kan vi idag måle lykkefølelsen. Gjennom blodflødesmålning i hjernen har man sett at ved lykkefølelse er den venstre frontallappen aktiv og ved negative følelser er den høgre frontallappen mer aktiv. Lykkeforskningen har vist på at en tredjedel føler lettere lykke, en tredjedel føler letter negtive følelser og en tredjedel balanserer mellom de her følelsene. Dette er medfødt. Men vi kan trene opp lykkefølelsen.

Det første steget i mindfulness er å gjøre seg mer bevisst og å observere seg i nået. Det andre steget er å hanskes med dette og det finns forskjellige teknikker avhengig av hva for noen problemer som du har. Ved stress arbeider man med å roe ned systemet med pust og kroppskjennskap. Man arbeider også med å håndtere tanker på en ny måte. Vi trenger ikke å tro på det vi tenker. Tanker er en informasjonsprossess som pågår hele tiden. Vi kan lære oss å distansere oss fra den og trenger ikke å la oss styre av våre tanker. Å senke farten er også en teknikk. Det er et problemløsnngsfokusert arbeide. Lykke er ikke noe evigt tilstand, men mer en mosaikk av små øyeblikk av tilfredsstillelser. Det handler derfor om å gjøre seg mer bevisst av de her øyeblikkene og å bli tilstede i dem. Det går for eksempel å spørre seg om jeg har mått bra noen gang idag, når var det og hvordan føles det. Det kan også være å tenke på ting en ser frem til og arbeider mot og å håpe at det skal gå bra.

http://www.youtube.com/watch?v=GxlACS0SLKA

Den nye lykkeforskningen er interessant. Den er løsningsfokusert og vi får noe konkret å arbeide mot.

Mange personer som har har hatt det stritt i mange år, kanskje har eltet problemene så lenge at hele individen og kroppssystemet har kjørt fast i stress og negativitet. Da kan mindfulness være et godt middel for å bryte seg ut ur det negative og å se et nytt lys i tunnelen. Her arbeider man med kroppen, tanken, følelsen og handling, fra et helhetsperspektiv. Når man arbeider fra de her fyre punktene, tar man hensyn til både den psyko-somatiske prosessen og den somato-psykiske. Hvordan vi lever og behandler våre kropper har i høyeste grad betydning for vår opplevelse av glede og lykke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar