Velkommen til min blogg!

Søken til fred og ro gir kraft og livskvalitet!

torsdag 12. august 2010

Nå kommer sannheten frem!

Troverdighetskrise i WHO.

WHO har ikke følgt sine egne regler for interessekonflikter fra 2003. De her reglene sier at personer som har bånd til den impliserte industrien ikke skal delta i møter eller prosesser i spesielle områder der de utarbeider råd av policy.

Den tidligere hemlige gruppen av pandemirådgivere på WHO er nå offentliggjord. Det viser seg at 4 av de 15 faste medlemmene i gruppen og en rådgiver har oppgitt tilknytning til legemiddelsindustrien. Det betyr at en tredjedel av gruppen har egne interesser i legemiddelsindustrien.

Leger ble i forrige året tilsagt å tie stille med kritikken. Takk og pris for politikeren og legen Gunnar Ballo som sto opp og sa sine synspunkter i saken. Det må være rom for uliktenkende i en demokrati. Det leder til kreative diskusjoner i en prosess til økte kunnskaper.

Legemiddelsindustrien tjente masser med penger på influensa vaccin.

Det svenske livsmedelsverket har hatt ansatte som har hatt økonomiske interesser i livsmedelsindustrien.

Personer som skal være spesialister og rådgivere har egne økonomiske interesser i det som påvirker folkehelsaen.

Vi tvinges til å tenke selv og å søke etter egne kunnskaper om hva som gir oss en bedre helse.

Hvor mye av det her har vi i Norge? Trenger vi å revurdere vår tro på spesialister og tillit til auktoriteter.

Det her må også ramme de spesialister som er kunnskpsrike og har en ærlig ønske om å gjøre et bra arbeide for folkehelsaen.

Men det her er ikke bra for troverdigheten for WHO.


http://www.svd.se/nyheter/inrikes/pandemin-var-ingen-pandemi_5121183.svd


http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/100811/her-er-whos-hemmelige-pandemiradgivere


http://www.kostdoktorn.se/svininfluensans-slut

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar