Velkommen til min blogg!

Søken til fred og ro gir kraft og livskvalitet!

torsdag 12. august 2010

Det er mange som lever utrygt..

Flere blir lenger - Hamar Arbeiderblad

Det er mye å ta tak i. Det er mange som lever utrygt, og må søke beskyttelse.

På krisesenteret i Hamar, har de økt pågang.
De har nå tilbud til både menn og kvinner som kommer med samme problemstillinger. Man håper også at det skal bli lettere for menn å søke beskyttelse.
Eldre søker beskyttelse for at barnen slår dem.
Kvinner med minoritetsbakgrunn kommer med barnen for beskyttelse.
Personalet på krisesenteret møter også mennesker som vært med om tvangsgifte og menneskehandel.
De har også nære samarbeide med politiet.

Det er virkelig bra at man nå tar familievoldet på alvor.

Altfor mange barn tar skade av å leve i et slikt helvete, og mange sliter med senskader i voksen alder.
Vi må arbeide videre med barnens trygghet og helse.
Det rammer hele familier, ikke sjelden i generasjoner. Når kunnskaper rundt traumaer og kronisk stress øker i samfunnet må lovene følge etter.
Men det trenges å snakkes mer om det her. Smerter og erfaringer må opp på overflaten for at barnen skal bli sett og få hjelp. Når de føler at de kan bli tatt på alvor blir det lettere for barnen. Det er viktig for barnen at ikke bare de selv tilbys hjelp, men også deres foreldrer.
Når kunnskapene om familievold økes blir det vanskelig for politikkere og andre voksne å snike seg unna sitt ansvar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar