Velkommen til min blogg!

Søken til fred og ro gir kraft og livskvalitet!

torsdag 25. april 2013

Mange reaksjoner etter "Dumskapens system"!

Sosionom Heidi Follet, Som arbeider i en attføringsbedrift som samarbeider med NAV, har skrevet en meget viktig kronikk om NAV, "Dumskapens system" . Der tar hun opp hvordan hun opplever NAV fra innsiden. Hun skriver blant annet:

"Jeg har passivt sett hvordan dine stønader blir trukket tilbake på diffust grunnlag. Uforståelige og urimelige krav og regler blir tredd nedover hodet ditt. Jeg har vært med på det.

Jeg har sett deg vri deg i stolen når jeg trår over grensen for allmenn folkeskikk. Som representant for Systemet plukker jeg livet ditt fra hverandre, bit for bit, til jeg finner en måte å trykke deg igjennom kverna på. Tiden er knapp; tikk takk!

På to uker skal vi (jeg) definere ditt personlige mål. Et tosifret antall dokumenter skal opprettes i saken din: Dokumenter som dokumenterer at dokumenter er opprettet. E-poster sendes i kvadruple kopier. Noe glemmer vi å kryptere, men pytt sann, posten skal fram."
Alle kan bli syke, og da er vi meget sårbare i vår livssituasjon. Vi er avhengige av fred og ro slik at tilfriskningsprosessen skal gå så smidig som mulig. Når man da må kjempe for å bli trodd på at man virkelig er syk for å få en økonomisk stønad, da setter det i gang den indre alarmberedskapen noe som gjør det vanskeligere for kropp og sjel å tilfriskne. Da snakker jeg om både fysisk og psykisk helse.
Hvis en blir uten sykepenger når en er syk og ikke kan arbeide, må man likevel leve, og da trenger man penger. Hvis man er gift blir den økonomiske byrden større på ektefellen og andre familiemedlemmer. Hvis man lever alene sitter man i en situasjon at man først må bruke opp alt man eier, hus, bil, og liknende, for å i det hele tatt få økonomisk stønad fra sosialkontoret. Hvis man er syk og avhengig av sosialkontoret for å kjøpe mat og betale regninger, da sitter man fast, og det er meget vanskelig å komme videre. Jeg har sett mange eksempler på det i mitt arbeide som psykolog! Det blir oftest et skjult lidende fordi skammen trykker ofte ned den som er rammet. Når man skammer seg i en slik situasjon, prøver man å skjule seg så godt man kan. På samme gang har vi et samfunnsproblemet som fortsetter og fortsetter.
For meg ser det ut til at NAV har en stor makt, som kan overprøve legespesialister og psykologspesialister og å gjøre sine egne vurderinger basert på hva da?

De som aller minst kjenner pasientenes helseproblemer overprøver de vurderinger som gjorts av de som har behandlingsansvar og det medisinske ansvaret? Hvordan ble det slik?
Det er et stort problem at de syke ikke kan gå til en instans utenfor NAV for å overklage tiltak fra NAV. Hvordan ser det da ut med rettsikkerhet og pasientsikkerhet?

Heidi Follett skriver videre:

"Når du som nyansatt spaserer inn i en halvkommunal bedrift, kan du lukte det: den klamme eimen av fryktkultur. Her kan du ikke være deg sjøl. Bare de tøffeste/dummeste trynene melder fra om Systemets urettferdighet. Det er ikke særlig karrierefremmende. Når stemmene telles opp, står du som oftest alene igjen.
Logring og smisking er en del av blodomløpet. Eliteklikkens lever i sin egen bisarre verden og rekrutterer hverandre til stadig nye stillinger. Det stilles ingen spørsmål ved den overbetalte toppledelsens evne til å forvalte sitt samfunnsansvar.

 
Det prøves og feiles på din og min bekostning. Før hver omorganisering er Systemets funksjonssvikt åpenbar. Men blikket rettes ikke innover. Det omorganiseres for omorganiseringens egen skyld, med planer på glossy papir, skinndemokratiske prosesser og vedtak etter innfallsmetoden."

I en fryktkultur går de ansatte i et kronisk stresstilstand, og det er ikke helsefremmende. Hvis saksbehandlerne selv tenker at sykemelding systemene skader de som de egentlig skulle hjelpe, da trykker de ned sine følelser for å holde det ut. Når man trykker ned sine følelser, da trykker man ned seg selv. Samtidig er det lett å føle på frustrasjonene under overflaten. Det høres ikke så helsefremmende å arbeide i et slikt miljø som Heidi Follett beskriver.

Det er mange grunner at de som har dårlig erfaring fra NAV, står frem med sine erfaringer. Det burde være et stort demokratisk interesse at folk flest får rede på hvordan systemet fungerer for den som er syk, slik at de kan engasjere seg for et trygt samfunn for de svake. Det er også valg til storting og regjering, og da trenger folk ha et bilde av hva som skjer når de skal stemme.

Og det er nødvendig at folk ser hva som kan skje hvis de og deres nærmeste blir syke i lang tid, slik at de kan ta høyde for de hvis de har økonomiske forutsetninger før det. Det er det ikke alle som har!

For min egen del går mine rettigheter til arbeidsavklaringspenger ut neste år. Det får meg å ønske jeg kunne bli frisk med en gang, men det er dessverre ikke så enkelt. Hvis jeg ikke har restarbeidsevne må jeg søke uføretrygd. Hvis det ikke blir innvilget, blir jeg en byrde for min mann som er frisk og i arbeide. Det var ikke en slik situasjon jeg ønsket meg når jeg en gang i tiden søkte meg inn på universitetet og begynte på psykologutdannelsen. Livet fikk meg inn i en livssituasjon og helsesituasjon som var alt annet enn det jeg ønsket meg. Det er livet og det er ikke alt vi kan styre. Det jeg ønsket meg var videreutdannelse og spesialistkompetanse.
Det som har rammet meg kan ramme hvem som helst!
Nå må jeg legge til at jeg personlig ikke har hatt problemer med NAV. Det er nok veldig forskjellig med hvilket NAV kontor man tilhører og hvem som er saksbehandler.

Tjenstedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids og velferdsdirektoratet, gir sitt svar her.

Heidi Follets kronikk engasjerer mange, på Facebook og på Twitter. Det er også interessant å lese den kommentarrekken som kommer etter kronikken her.

6 kommentarer:

 1. Dette er så sant, så sant! NAV sitter med hånden sin på pengekassa og truer oss til å makke rett - ellers mister vi AAP`en! Alt blir vridd og snudd på - til NAV til fordel, selvfølgelig. Man skal visst være trygderettsadvokat for å skjønne seg på bare litt av opplegget her... Feilinformasjoner, manglende informasjoner, manglende veiledning og utidig behandling fra NAV sin side, det ser jeg igjen og igjen!! Vi har blitt rettsløse kasteballer i et system som blir håndhevet sånn som hver enkelt saksbehandler tolker lover og regler! Jeg er vurdert 100% ufør av leger og andre spesialister, og enda av NAV selv. Men uførepensjon får jeg pokker meg ikke innvilget...! Forstå det, den som kan. Mulig det er pga ME og Fm huet mitt, men jeg skjønner det i allefall ikke!

  SvarSlett
 2. Hun er IKKE ansatt i NAV, hun jobber i en attføringsbedrift som har avtale med NAV.

  Skal du skrive noe, sørg for å få det rett.

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk! Har endret i teksten.
   Skribenten har likevel truffet hodet på spikeren, da hun fikk i gang en debatt, om erfaringer med NAV. Det er bare å lese i kommentarrekken der mange har engasjert seg i det her temaet.
   Mine synspunkter på den her artikkelen står kvar.

   Slett
  2. Hun var ansatt i en attføringeberdrift, de er "NAVs forlengede arm" ifølge hva NAV sier selv. Derfor er det helt uten betydning at hun ikke var ansatt "i NAV". Hun vet meget godt hva hun snakker om. Det er det samme systemet!

   Slett
 3. Oslo 21.05.13
  Etter en tids sykemelding ble jeg innkalt til et møte med min fastlege, Dr. S, og en representant fra NAV. Dette møtet var i begynnelsen av februar i år.

  Årsaken til manglende arbeidsevne ble forklart, min arbeidssituasjon og jobbmiljø ble drøftet og videre oppfølging diskutert. Ved møtets slutt fikk vi beskjed om at det ville bli sendt et referat til arbeidsgiver samt behandlende lege. Dette referatet har ennå ikke kommet. På møtet opplyste jeg om at jeg skulle reise 11 dager til utlandet fra 16. til 27. mars. Min lege anbefalte denne turen med begrunnelse at det ville være gunstig for meg. Hun skrev dette på min sykemelding for mars og jeg søkte selv skriftlig om å få oppholde meg noen dager utenfor riket.

  Ved sykepengeutbetaling i mars var det trukket flere tusen kroner, min søknad har aldri blitt besvart og ingen forklaring gitt på dette trekket

  Resultatet av møtet på NAV ble en avtale med Nordic Acadamy as, hvor jeg skulle på ”avklaring”. Der ble jeg tildelt en rådgiver, Lena. Vi hadde fire gode samtaler hvor vi jobbet med å stake ut veien videre for meg.

  Konklusjonen etter disse samtalene samt deltagelse på diverse kurs i regi av Nordic var at det mest hensiktsmessige ville være å få meg inn i arbeidslivet igjen via et kurs i regi av NAV. Kurset Saksbehandling starter 27. Mai og har en varighet på ca 6 mnd., inkludert praksisperiode. En velbegrunnet søknad, hvor mine behov for hjelp med tilbakeføring i arbeidslivet var forklart, ble sendt i god tid før kursets oppstart. Søknaden var skrevet av Lena som var engasjert av NAV for å utrede og avklare min vei tilbake som fulltids sysselsatt

  I dag skriver vi 21. mai. Jeg har ikke fått bekreftet mottak av søknad hos NAV, jeg har heller ikke fått beskjed om jeg kommer inn på dette kurset eller ikke.

  Så her står livet mitt på vent. Som NAV-bruker skal jeg tydeligvis ikke ha mulighet til å planlegge dagene mine. Jeg skal ikke vises noen form for respekt, ikke motta svar på mine henvendelser eller begrunnelse for trekk i stønad.

  Jeg er forundret og forbannet over den ignoranse som blir vist. Skyldes manglende svar og oppfølging at dere har for lav bemanning? Er det rett og slett mangel på interesse og respekt for meg som NAV-klient som gjør seg gjeldende? Uansett årsak er det frustrerende å være en brikke i et system som ikke evner å ivareta den enkelte bruker. Jeg ønsker å lære, jeg ønsker å arbeide, jeg vil ikke være en ”naver”, men jeg trenger hjelp til å komme videre. Den hjelpen hadde jeg håpet dere kunne bidra litt med.

  Så gjenstår det å se om dette innlegget blir besvart av rette instans. Jeg imøteser en snarlig respons og jeg ønsker å tro at mitt tilfelle er enestående, at andre brukere av NAV blir møtt på en annen og mer respektfull måte enn hva jeg har erfart.

  Med hilsen
  OppGitt

  SvarSlett
 4. NAV Tiltak Oslo, 29.05.13 fra OppGitt
  Jeg viser til brev sendt 21.05.13, herved ønsker jeg å oppsummere resultatet etter denne henvendelsen.

  Responstiden fra nav var overraskende kort etter at dette brevet ble sendt. Allerede i går (28.05) hadde jeg et møte med saksbehandler. Formålet med møtet var å kartlegge veien videre.

  Naturlig nok ble nevnte brev med kritikk av navs saksbehandling gjennomgått. Jeg ble opplyst om at referat fra møte mellom lege, nav og meg var sendt. Ved gjennomgang viste dette seg å være feil. Grunnen til at det ikke var sendt ble forklart med sykdom hos saksbehandler.

  Jeg ble også fortalt at min søknad om sykepenger ved utenlandsreise aldri var mottatt av nav. Når jeg ba om en gjennomgang av postjournal viste det seg at denne søknaden var registrert inn og mottatt sammen med sykemelding for mars. 27.5. fikk jeg så utbetalt tidligere avkortet beløp på drøyt 6000 kr.

  Min søknad om opptak på kurs fra 27.5. var ikke blitt besvart fordi saksbehandler hadde hatt et lengre sykefravær. Den var imidlertid blitt diskutert internt (!) med den konklusjon at jeg ikke trengte kurs men kun en praksisplass. De kunne imidlertid ikke ta seg tid til å informere meg om dette. For meg melder naturlig nok spørsmålet seg om hvorfor dere betaler en ekstern rådgiver i regi av Nordic Academy til å kartlegge mine behov og anbefale videre løp. Hvordan det er mulig å ignorere hennes anbefaling etter fire grundige samtaler med meg. Hva er da hensikten med å bruke hennes og min tid på noe som ikke tillegges betydning i det hele tatt?

  Det er litt skremmende at mitt liv blir satt på vent når nav har saksbehandlere som er borte over lengre perioder. Jeg føler det utrygt at det ikke settes inn vikarer under fravær for oppfølging av sykemeldte og jobbsøkende. Dette medfører at brukere av systemet blir gående unødig lenge på trygd, en svært kostbar situasjon for samfunnet og en unødig belastning for den trygdede.

  Det er også svært ubehagelig at systemsvikt forklares med at det aldri er blitt mottatt søknad fra meg. Det er ikke så vanskelig å sjekke om så er tilfelle, men det er mulig at dette er ukjent for de fleste så forklaringene normalt vil tas som god fisk?

  Litt merkelig blir det også at jeg blir innkalt til et møte for å drøfte veien videre uten av saksbehandler har funnet fram til alternative løsninger eller tilbud hun kan presentere for meg. Jeg skal få tilsendt oversikt over ledige praksisplasser, men jeg frykter at dette kan ta tid. Det er snart ferieavvikling eller saksbehandler kan rammes av sykdom igjen uten at nødvendig personell går inn I hennes sted.

  Jeg forventer ikke at nav skal løse alle min problemer og tilfredsstille alle mine ønsker og behov. Jeg er aktiv søker av ledige stillinger, både innen privat og offentlig sektor. Det har imidlertid vist seg å være vanskelig og få innpass på arbeidsmarkedet igjen, kanskje fordi min utdannelse er utdatert, fordi jeg er godt oppi 50-åra eller kanskje handler det om mangel på relevant kompetanse. Derfor hadde jeg håp til en tiltakspakke fra nav. Min erfaring så langt er dessverre at dette er enda en skinn-reform som skal se bra ut for systemet men ikke fungerer for den enkelte bruker.

  SvarSlett