Velkommen til min blogg!

Søken til fred og ro gir kraft og livskvalitet!

tirsdag 7. desember 2010

Fett er viktig for de vitale funksjonene

"Fett viktigt för vitala funktionerna


Den fanatiska propaganda som nu förordar en strikt lågfetthaltig diet är direkt hälsovådlig och ofysiologisk. Intag av obehandlat naturligt smör är viktigt för alla åldersgrupper, inte enbart för barn.

Nu har det blivit en stor debatt i Finland om fetterna och smörets betydelse. Här är en debattartikel av Thomas Tallberg, medicinsk och kirurgisk dr och docent, tidigare ordförande för Barnavårdsföreningen i Finland. Den var införd i Hufvudstabladet (Finlandsvenska tidningen i Helsingfors) den 15 nov 2009. Artikeln är en replik på mitt (se "Naturliga fetter är livsviktiga" under fettdebatten t.h.) och andras inlägg.

Immunologen, filosofie doktor, Sanna Ehdin tog i sin debattartikel "Naturliga fetter är livsviktiga för barn" (HBL 5.10) upp ett mycket aktuellt problem för vår allmänna folkhälsa. Intag av obehandlat naturligt smör är viktigt för alla åldersgrupper, inte enbart för barn. Den fanatiska propaganda som nu förordar en strikt lågfetthaltig diet är direkt hälsovådlig och ofysiologisk. De vitala fettmolekyler smöret innehåller kan upptas från vårt blod av det centrala nervsystemet (CNS) som reglerar alla våra cellers friska funktioner.

Den markanta minskningen i vårt intag av naturliga fetter har redan nu förorsakat allvarliga skador för vår hälsovård i form av tusentals patienter med markant ökade mentala störniningar, depression och utbrändhet samt nedsatt motorik och övervikt. Ehdin förordar helt riktigt att barn och fullvuxna alltid borde ha naturligt smör i sin föda utan att låta det blandas med vissa ohälsosamma billiga vegetabiliska oljor (transfett) eller margarin.

Vi har en naturlig förmåga att under vår sömn uppta dessa biljoner CNS-lipider, eller dess förstadier, från vårt blod som konstruerar det funktionella "lipidomet", de biljoner lipider som reglerar våra friska celler och mentala och motoriska balans. Dessa vitala lipider i hjärnan förbrukas delvis under daglig stress och tungt arbete.

Hälsoeffekten av smör stöds också av vissa andra naturliga födoämnen vilka innehåller samma essentiella livsviktiga vitala lipidmolekyler. I århundraden har de varit vår normala föda – helmjölk, grädde, lever, fet fisk (lax), bräss, ägg, nötter, men speciellt prionfri vältillredd hjärna enligt Eva Mannerheims kokbok….

Prionfri hjärna finns konserverad (8 euro per burk) för två veckors behov. Hjärnan tillreds blandad med frukt, alternativt med kycklinglever eller kakao som en chokladmousse. Dessa hälsosamma lipider tillför oss alla naturliga förstadier för de livsviktiga fettmolekyler vår hälsa, speciellt vårt nervsystem, psyke och motorik är beroende av. Hjärnan innehåller inte bara omega 3-fettsyror utan hela det grekiska alfabetets miljoner livsviktiga lipider, från alfa till omega!

Svenska livsmedelsverkets analys av maträtters fettinnehåll visar att en optimal sammansättning av normala fysiologiska fetter: mättade, enkelomättade och fleromättade lipider finns i modersmjölk. En liknande god uppsättning får man om man har smör, lever och ägg i sin diet.

Analysen visar också att margarin är sämst och häslovådlig. Det är därför ditrekt primitivt och ovetenskapligt att uppdela hälsoeffekterna i "mjuka" och "hårda fetter" så som Pekka Puska vid Institutet för hälsa och välfärd (IHV) missvisande framfört (HBL 18.9).

Vår friska hjärna består till 70 procent av biljoner vitala fettmolekyler, vårt funktionella "lipidom" som utgör basen för vårt centrala nervsystem och reglerar våra psykiska funktioner: medvetande, intellekt, fantasi, minne, intuition, erfarenhet samt vår normala motorik. Flera andra livsviktiga neurogena funktioner regleras också av normala CNS-lipider såsom sömnlöshet, anorexi, infertilitet, depression, utbrändhetssyndrom, psykos efter förlossning osv. I vissa fall har patientens störda motorik snabbt blivit normal när hon intagit väl tillredd hjärna.

Brister som omfattar den lymfopoietiska titanhaltiga CNS-lipden ingår också som en etiologisk faktor för sjukdomar vilka diagnostiseras som sterila inflammationer – bland annat reuma, fibromyalgi, polyartrit, Crohns och Reiters syndrom, ulcerativ kolit och psoriasis.

Cancerpatienters nervsmärta minskar också efter intag av CNS-lipider eftersom våra nerver kan uppta dessa fetter från blodet och lindra smärtan på ett fysiologiskt sätt, utan morfinets biverkningar. Värken utgör egentligen en neurogen varningssignal som uppstår då nerverna inte förmår producera vissa CNS-lipider. En diet med hjärna sänker, trots sin höga koloesterolhalt, också patienters kolesterolnivå troligtvis pga att hjärnhinnorna innehåller en biologisk faktor som använder kolesterol för att rekonstruera de CNS-lipder som kroppens stress förbrukat. Risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar antagligen inte heller om man balanserat intrar dessa essentiella vitala lipider och inte bara mjuka fetter!

Den markant ökade förekomsten av depression och utbrändhet har uppstått under de två senaste decennierna då en diet emd strikt låg fetthalt aktivt börjat bedrivas. Tiotusen unga kvinnor i Finland är på grund av djup depression redan pensionerade (2009) då de inte förmår arbeta. Vår nationalekonomi kan inte tåla denna snabba ökning som vi eventuellt åstadkommit med vår "mjuka fett-fanatism". Ett fysiologiskt riskfritt terapiförsök med CNS-lipid substitution borde genomföras för att se om deras menatala balans kan återställas.

Autism och adhd är troligtvis också förorsakad av en brist på neurogena fettmolekyler i moderns blod under graviditeten. Om modern mår illa under graviditeten är det ett tecken på att fostret mobiliserat moderns egna CNS-lipider från hennes nervvävnad, upphovet för illamåendet, men ett hinder för abort. Barnets friska embryogenes säkras om modern intagit en normal föda innehållande smör, lever, hjärna, grädde med mera långt före och under hela graviditeten samt därtill över hela amningsperioden så att barnet blir intelligent.

CNS lipiderna behövs för en normal induktion av barnets nervystem. En brist på CNS-lipider kan förorsaka neurogena sjukdomar: autism, adhd, Tourettes och Aspergers syndrom, trots att lipidbristen sannolikt är likartad med skadat induktionen av hjärnans invecklade nätverk på skilda nivåer under graviditetens olika faser.

Barn som lider av adhd reagerar också positivt på en deit som innehåller CNS-lipider. Ett sådant tearpiförsök är riskfritt och kan inte skada barnet. Man kan själv hemma försöka utföra det. Den rastlöshet bland elever som ofta stör undervisningen i skolan kan vara ett tecken på att eleverna har en lindrig form av adhd då deras diet givit dem för lite vitala fetter.

Man borde inte utnämna personer till generaldireltörer, vilka ansvarar för vårt folkhälsoarbete, på basen av politiska meriter. De kan åstadkomma misslyckade "ensaksstudier" så som kolesterolstudien "Strip" där man drastiskt sänker friska unga barns kolesterolintag.

Ehdins hälsosamma dietrekommendationer, som ni naturligt haft i vår kost sedan urminnes tider, skall vi tacksamt fortsätta med trots det primitiva angrepp hon utsattes för från "Institutet för hälsa och välfärd".

Thomas Tallberg, med. o kir. dr och docent

Min kommentar: verkligen viktig info Dr Tallberg framför. Hmm, hjärna på burk… det låter lite speciellt. Men kan man äta surströmming och tymus så kan man väl äta hjärna. Och det är väl en delikatess med fårhjärna på Gotland. (Dr. immunologi, Sanna Ehdin)"

Den her artikkelen har jeg kopiert fra Sanna Ehdins hjemmeside. www.ehdin.com

Fler og flere professorer i Sverige har gått ut med at vi ikke trenger å være redde for å spise naturlige fetter. Det er de raske karbohydratene vi skal passe oss for.
Spes. i allmennmedisin Andreas Eenfeldt blogger på http://www.kostdoktorn.se/ om forskning som handler om helsegevinstene med å spise low carb high fat. I januar koomer det ut en bok som han har skrevet som handler om den pågående Matrevolusjonen. Jeg kommer å bestille den på http://www.tanum.no/ der den kommer å koste 159 kr. Det lønner seg å kjøpe svenske bøker på Tanum.
Det er interessant å følge med på den her utviklngen når man er syk. Det er næmlig mange syke svensker som har forandret kosthold til low carb og de forteller mye spennende. Nå tror jeg man fremdeles må finne sitt personlige kosthold og at det fremdeles er viktig å lytte på kroppen.Vi har forskjellig bio-kjemi.
Det interessante er at så mange syke mennesker begynner å bli friskere etter de har sluttet å lytte på det svenske livsmiddelverkets sine råd.
Feil mat som for eksempel sukker og stivelsesholdige matvarer gir betennelser i kroppen, en lavgradig variant som over tid gir oss forskjellige sykdommer. Når det her svekker vårt allmenntilstand blir vi mottakligere for hvad som finns rundt oss også. Lever vi dessuten i stress så har vi fått inn mange faktorer som leder til sykdommer. For å snu på den her prossessen så sier det seg selv at vi trenger å tenke helhet for å styrke oss selv.

Hvem tjener på at vi spiser feil? I hvert fall gjorde spesialisten på Sveriges Livsmedelsverk det når han dessuten fikk lønn fra margarinindustrien...Han anbefalte svenskene å spise margarin forstås. Hva margarin er forteller sivil ingengøren Gunnar Lindgren på youtube. Takke vet jeg vanlig smør!

Nå er det fler og fler svensker som protesterer mot det Svenske Livsmedelsverket, fremforalt mot hva barnen blir servert i skolene. De svenske barnen får mat på skolen og nå vil fler og fler foreldrer at barnen ikke skal bli servert lettmelk og margarin på lunsjen.

2 kommentarer:

  1. http://bengtingerstam.wordpress.com/2010/12/07/sa-svart-att-ata-ratt/

    SvarSlett
  2. Når vi nå snakker om den svenske skolmaten: http://www.kostdoktorn.se/livsmedelsverket-forlorar-barnen-vinner

    SvarSlett