Velkommen til min blogg!

Søken til fred og ro gir kraft og livskvalitet!

onsdag 24. november 2010

Mevlana, Rumi, var en kjærlighetens budbærer, en stor lysarbeider!For noen år siden besøkte vi Mewlanamuseumet i Konya, Tyrkia. Mewlana, også kjent som Rumi, var sufist og en stor lærer på 1200-talet. Han talte om fredens og kjærlighetens budskap. Kristne og jøder kom også til ham for å høre hans visdom.

Sufismen er helt motsatt den skremmende islamistiske islam, og har en interessant historie. Den kan også assosieres med livssyn fra andre deler av verden.

"Jalal al-Din al- Rumi, født 1207, død 1273, muslimsk mystiker og poet, også kalt Mawlana, ‘vår herre eller mester’. Al-Rumi ble trolig født i Balkh i Afghanistan; familien skal ha flyktet for de mongolske erobrerne og endte opp i Konya i Anatolia (Tyrkia), som under det politisk mektige og kulturinteresserte seldsjuk-dynastiet på 1200-tallet ble et tilfluktssted for intellektuelle og kunstnere fra hele den østlige delen av den muslimske verden.
Al-Rumi etterfulgte sin far som lærer ved en teologisk høyskole i Konya. Han studerte selv sufi-doktriner (sufisme), og hans skjellsettende møte med den omvandrende dervisjen Shams al-Din i 1244 førte ham frem til en mystisk erfaring av Guds kjærlighet. Denne opplevelsen ble senere hovedtemaet i all hans diktning. I Konya var al-Rumi beundret og respektert av både jøder og kristne, og blant muslimene samlet han tallrike tilhengere fra alle sosiale lag. Hans sønner og døtre var med på å spre sufismen i Anatolia; slik ble grunnen lagt for mawlawiya, som kom til å bli en av de viktigste sufiordener i Tyrkia helt frem til moderne tid.
Al-Rumis to hovedverker er Divan-i-shams (diktsamling til ære for Shams-al-Din), som gjengir hans mystiske erfaring i diktform, og det omfattende verket Mathnawi, Dobbeltvers, som også ble kalt Den persiske Koran. Mathnawi inneholder små fortellinger eller noveller i poetisk form som alle gir en belæring eller en kommentar til mystikernes gudsopplevelse. Verket er et av de mest studerte og kommenterte i sufilitteraturen.
Al-Rumis mausoleum i Konya trekker fortsatt skarer av pilegrimer, og hans dødsdag 17. desember feires hvert år." Dette sitat fant jeg på http://www.snl.no/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar