Velkommen til min blogg!

Søken til fred og ro gir kraft og livskvalitet!

fredag 30. januar 2015

Ökonomisk stress - årsak til for tidig död

Det sliter på folk å ha problem med ökonomien. Det er mer en dobbelt så stor risiko å dö i fortid. Det sier Axel C Carlsson, epidemiolog på Karolinske institutet i Stockholm i svt.
"Mer än dubbelt så stor risk att dö i förtid. Så stora är riskerna med att känna sig osäker om man klarar oförutsedda utgifter. Och ekostressen ökar i Sverige.
Över en miljon svenskar har svårt att klara oförutsedda utgifter, enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Det innebär att var sjätte svensk lever under en sådan ekonomisk press som allvarligt hotar deras hälsa.
Att leva med pressad ekonomi är nämligen inte bara psykiskt jobbigt. Det kan också vara rejält ohälsosamt, ja rent av livsfarligt. Det visar ny forskning från Karolinska institutet.
Dubblerar risken för sjukdom och förtida död
- Generellt kan man säga att det är en mer än dubbelt så hög risk att dö i förtid eller drabbas av hjärt-kärlsjukdomar om man tillhör den här gruppen, och det kvarstår också om man justerar för livsstilsfaktorer som alkohol, rökning, utbildningsnivå och att äta frukt och grönt, säger Axel C Carlsson, epidemiolog på Karolinska institutet.
Forskarna på Karolinska institutet har studerat förtida död och hjärt-kärlsjukdomar hos 4000 svenskar bosatta i Stockholmsområdet.
- För ensamstående män är risken tre gånger högre att dö i förtid om man lever under den här typen av ekonomisk stress. För befolkningen generellt är risken att dö i förtid mer än dubbelt så hög om man lever under ekonomisk stress, säger Axel C Carlsson.
Skapar sociala problem och farliga stresshormoner
Den grupp som forskarna skiljde ut som ekonomiskt stressade var de som uppgav att de inte skulle klara en oförutsedd utgift på 10 000 kronor inom en vecka, antingen genom en egen buffert eller genom lån från släkt och vänner.
- Ekonomisk stress är en väldigt farlig typ av stress och det är något som påverkar en hela tiden. Det är också något som leder till att man kan bli socialt exkluderad, man kanske inte vill följa med polarna ut och käka middag och då blir det både en skam att säga nej och att man inte träffar sina vänner och får prata om sitt liv i samma utsträckning.
Men den ekonomiskt pressade situationen drabbar också kroppens kemi negativt.
Påverkar kroppens kemi
- Det kan ju även påverka blodkärlen i kroppen, hormonerna är också kopplade till stressnivåer och oro, så att man kan få högre nivåer av det kroppsegna stresshormonet kortisol över natten och även i den akuta fasen kan man få den här typen av stresshormoner som vi ska ha vid kamp och flykt, som adrenalin, de ligger också på högre nivåer vid ekonomisk oro och ekonomisk stress, säger Axel C Carlsson.
Enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån lever över en miljon svenskar under den här typen av ekonomisk stress, med svårigheter att klara oförutsedda utgifter."


Det er, i fölge Statistiska Centralbyrån i Sverige, over en miljon svenskar som lever i en slik stress i Sverige. Når jeg leser det her undrer jeg meg over hvor mange av de her som er syke og utforsikret fra sjukförsäkringen. Hvor mange er det som er kronisk syke som lever i en slik fattigdom selv om de får erstatning.


Hvis politikere og andre tror det hjelper å få flere tilbake på arbeidet, når man fattiggjör dem, kan de få dramatiske konsekvenser for de som ikke er arbeidsföre. Det handler om hele livet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar