Velkommen til min blogg!

Søken til fred og ro gir kraft og livskvalitet!

mandag 31. oktober 2011

Den trangsynte helsepotitikken.

I mitten på 90-årene deltok jeg på en psykologkonferanse der både forskere og i kommune og helsetjenestet møtte opp. En av diskusjonene handlet om hvordan man kunne øke samarbeidet mellom oss som hadde direktkontakt med pasientene i behandling og forskere. Det skulle kunne være berikende for begge parter til fordel for de som trengte vår hjelp. Det skulle kunne gå nyttig informasjon begge veger.
Når jeg når leser Jørgen Jelstad sin bok "De bortgjemte" da minnes jeg på den konferansen. Samtidlig lurer jeg på hvordan den åpne vitenskapelige holdningen får plass i helsevesenet. 
Jørgen Jelstad forteller om en holdning mot ME syke og deres pårørende som er helt forferdelig. Mange har tydelig hatt en en forestilling om ME som psyko somatisk, ikke hatt orden på diagnose kriterier og det er stor risk for overdiagnostisering. Når en ME syk har fått en diagnose, ser det ut til at mange har sett en indre stor skylt som sa "det sitter i hodet", "ikke tenkt rett", og "innbilning". Allvarlig ME syke har fått en stempel som deprimert, hysteri, og suisidal. Man har anklaget foreldrer til ME syke barn for å sykliggjøre barnen.
Da ser det for meg ut som om man ser diagnosen og glemmer, å lytte, se, og å fundere kring hvem det er de har fremfor seg. Hvem er det her? Hva er det her for et menneske og hva har den her personen gjennomlevd?
Da blir neste tanke for meg. Har alle de som har opplevd norsk psykiatri god grunn til å reagere på konsekvensene av å bli diagnostisert? Det er ikke få som sier at de får en diagnosestempel, og at de deretter ikke blir sett. Når de har fått diagnosen, er det symptomene som personalet ser, ikke de traumer som ligger bakom. Det heter at diagnosen skal være et hjelpemiddel til å planere behandling av pasienten. Men hvordan går det da om diagnosen har så mye stigma limt fast til seg at man slutter å lytte, og den syke opplever å ikke å bli hørt. Hva skjer når de pårørende får en stempel på seg, på grunn av den sykes diagnose?
Jeg mener at den informasjon vi har fått de seneste dagene om Rituximab studien på ME syke, Jørgen Jelstad sin bok "De bortgjemte" og at Sosial og helsedirektoratet nå har bett om unnskylning fordi at ME syke ikke har fått god nok behandling, gir oss et bilde av helsevesenet som ikke er vakker. Hvordan er det for pasienter og deres pårørende, når det handler om lav prioriterte sykdommer?
For noen uker siden satt jeg sammen med 2 sykepleiere som sa at de burde slutte å røyke, for hvis de får kols er det ikke en høyt prioritert diagnose. Kols pasientene kommer langt ned på listen. Det er mere å tjene på hofteledds operasjoner, som kommer høyere opp på prioriteringslisten. Den diagnose man får har mye å si hvordan den hjelp man får fra helsevesenet. Det er ikke rart at noen synes at de får meget god hjelp av helsevesenet, og andre opplever å ikke få det.
Når jeg leser om ME syke blir kalt for talibanere, da avslører det mye om hvordan man ser de syke. Når man ikke forstår hva som skjer med en pasient, da gir det rom for tolkninger, og projeksjoner. Den syke som allerede ligger ned har møtts av holdninger og ikke kunnskaper.
Mens Fluge og Mella metodisk har gått frem for å lære seg hva som har gått feil med ME syke, og hva som kan hjelpe dem, har ME syke blitt møtt med holdninger om at det sitter i hodet, og på en ME konferanse i Tromsø forrige året, fikk Lightning process coacher gjøre reklame for sin produkt samtidlig som intressant bio-kjemisk forskning nesten ikke fikk plass. Hvordan kunne det gå slik?
I den tid der forskere har gjort mange bio-kjemiske funn på ME syke og for 10-15 år siden overgitt den psykologiske forklaringen på ME, har den psykologiske forklaringsmodellen fått dominere Sosial og helse direktoratet og fag personer som har stått frem som interesserte i ME diagnosen. I boken "De bortgjemte" av Jørgen Jelstad, kan man lese at en ekspert som har profilert seg i ME forskning takket nei, den gang han ble tilbytt å følge med på hjembesøk til alvorlig syke, sengeliggende ME syke. Man kan lure på hvis det var viktigere å holde det fast ved sin bio-psyko-sosiale stressmodell. enn å ta inn hvor alvorlig syke ME syke kan være.
Når man ikke er beredt til å prøve om et forskningsområde holder vann, da kan forskningen ikke gå videre. Den stagnerer.
Det er uheldig at den bio-psykiske-sosiale modellen og stressteorien har fått dominere i det norske helsevesenet når det handler om ME. Det er interessant å lære seg mer om stress og hvordan den påvirker vår psykiske og fysiske helse, men det handler om alle sykdommer. Stress og den bio-psykiske- sosiale modellen er interessante også i for eksempel hjerteinfarkt og kreft, men man må fortsatt å behandle hjerteinfarkten, aldersdemensen og kreften bio-kjemiskt. Vi trenger fremdeles akuttmedisin og intensivbehandling. Noe annet hadde vært uetiskt! Det er også interessant, samtidlg som tragisk, at den psykologiske forklaringsmodellen har fått dominere over det somatopsykiske og bio-kjemiske. Vi må kunne ha flere forklaringsmodeller i hodet samtidlig. Det er ikke helhetssyn når psykologien i den bio-psykiske-sosiale modellen og man samtidlig glemmer at vi lever i en fysisk, kjemisk og biologisk verden.
Det finns for eksempel mange studier om hvordan maten for eksempel fremkaller vår helse. Maten er informasjon og signalsubstanser til kroppen og trigger forskjellige gener. Det finns mat som fremmer betennelser i kroppen, blant annet en tarm inflammasjon, og andre betennelses tilstander som er grunnen til mange av våre velstandssykdommer idag, i følge Charlotte Erlanson-Albertsson, professor i medisinsk og fysiologisk kjemi ved Lunds Universitet. Det her er en forskning som er interessant for oss i vestverden, fordi vi spiser mye av det som kan kalles for junk food. Det finns annen mat som motvirker betennelser i kroppen, og det burde være interessant for alle å vite om hvilken mat det er. Hvor informert er Sosial- og helse direktoratet om det her? Hvor mye vet våre leger om det her? Det ser for meg ut til at modern forskning ikke når myndighetene og helsevesenet. Skal vi få ned tallet på sykemeldinger her i landet, da trenger vi å satse på en folkeopplysning fra et helhetsperspektiv. Skal vi kunne ta være på vår helse, behøver vi å få kunnskaper og inspirasjon til akkurat det.
Vi lever i en tid når alt går raskt, og mange er ut til å tro at en kalender er til for å fylles så mye det går. Det er ikke uvanlig at folk brenner lyset i begge ender o blir deprimerte og utbrent. Utbrenthet og ME er ikke det samme.Samtidlig lever mange av oss veldig beskyttet. Når velferdssystemet fungerer som det er ønsket, da har vi trygghet. Vi kan bare tenke på hvordan det har vært å leve i Khaddafis Libya, eller her i Norge på 1600-tallet. Da kan man snakke om stress og bekymringer. Jeg tenker også på alle de som emigrerte til Amerika, slik at de skulle få en bedre mulighet til å gi ungene mat og klær. Hvor vanlig var det ikke at foreldrene fikk begrave en til flere unger? Hvis en forelder døde, da ble hele familien sårbar. Jeg tenker på en skånsk familie på slutten av 1800-tallet, der de fikk begrave sine tvillinger som bare var et år gamle. 10 år senere døde moren og da sto faren der alene med 5 unger og den yngste var bare 2 år! Da kan man snakke om bekymringer og stress.
Jeg vet at mange sliter vondt i Norge idag også, men jeg tenker at det er viktig å sette det i perspektiv.
Charlotte Erlanson-Albertson skriver i sin bok,  " Maten som stärker din hälsa", om at hjerte-kar sykdommer og kreft har økt etter andre verdenskrigen, og hun koppler det sammen med vår mat.
Hvor finns den kostdebatten i Norge, der man koppler sammen med vår helse og sykemeldinger.

Det er tydelig at vi som er syke trenger å følge med på den her forskningen, hvis vi skal få inspirasjon til å se nye muligheter på vår egen helse. Det er viktig å leve så para-sympatiskt (fred og ro) man kan. Det er viktig å bevege seg og å trene, hvis man ikke har en sykdom som gjør at man blir dårligere. Vi trenger positiv stimulanse, ha det moro og å ha gode relasjoner. Men vi trenger like mye å se på hva vi spiser og å smører på kroppen. Det er ikke bare de som er over- eller undervektige som må tenker på hva de spiser. Alle som sliter med helsen må tenke over hva de spiser.
Vi fødes også med våre gener, som er en konsekvens av hvordan tidigere generasjoner har levd, hvis vi skal tro epi-genetikene.
Våre tanker, følelser og hvordan vi agerer er en del av en meget stor helhet. Vi lever ikke bare i våre indre egne univers. Vi er en del av et meget stort univers!

Når jeg ble syk og måtte gi slipp på jobben min funderte jeg mye på den stress som jeg har vært med om i livet. Men for å hjelpe meg selv til et bedre liv har jeg gått mer og mer over på den viktige forskningen på mat og hva som skjer i den bio-kjemiske forskningen. Det finns ting vi kan gjøre med vår livsstil, men vi er samtidlig avhengige av hva forskningen viser oss.
Når det handler om kostdebatten og hvis middelhavskost, eller lavkarbomaten er best, har jeg observert at det skjer en del krangling på internet, likevel som det skjer krangling mellom de som tror på Lightning Process og de som har dårlige erfaringer av det samme. Det blir for meg helt feil å ta stiling for det ene eller det andre, ettersom vi er forskjellig skrudd sammen. Hver og en av oss må finne sin egen veg.
Men når det er sagt, er jeg meget kritisk til markedsføringen av Lightning Process. Når stress-løve teoretikene har låst seg ved sin tankegang og har blitt assosiert med Lighning Process, dea er det altfor mange som har blitt skadelidende.
Jeg vet om leger og psykologer som har ME og som ikke tørr å gå ut offentlig at de har den diagnosen. Når jeg leser Jørgen Jelstad sin bok "De bortgjemte", da tenker jeg at de har en god grunn til å tie stille om sin diagnose, når det er så mye stigmatisering i den her sykdommen. Som helsepersonell så vet man mye av hva som skjer i helsevesenet, og da velger flere å beskytte seg selv og sin familie. DET sier ikke lite om hvor mye fordommer som det finns i helsevesenet. Her trenges en stor debatt og en opprydning!

12 kommentarer:

 1. Takk for nok et bra innlegg Anna-Lena!

  "Det er interessant å lære seg mer om stress og hvordan den påvirker vår psykiske og fysiske helse, men det handler om alle sykdommer. Stress og den bio-psykiske- sosiale modellen er interessante også i for eksempel hjerteinfarkt og kreft, men man må fortsatt å behandle hjerteinfarkten, aldersdemensen og kreften bio-kjemiskt. "

  Kjempeviktig!

  SvarSlett
 2. Flott oppsumering og tankefulle vinklinger i debatten du har presentert her. Takk for dine ord i denne debatten og vekkende tanker omkring helheten. Jeg har selv møtt stengte dører i helsevesenet et utall ganger når jeg har hatt noe akutt hvor det pga diagnosen ikke gis hverken undersøkelser eller adekvat oppfølging av nyoppståtte ting i kroppen. Vonde opplevelser å føle at en er nedprioritert bare pga en lidelse som de vet for lite om og derfor skyver under teppe.

  SvarSlett
 3. Takk Anonymica!
  Jeg blir forbauset når jeg leser legers kommentarer iblant om ME. Jeg synes det er trist når det psyko-sosiale fat slagside over bio-kjemien i helhetens navn. De får ikke glemme sin egen utdannelse. Vi trenger dem så vel.

  SvarSlett
 4. Catalyzator. Velkommen til bloggen min. Det er trist å lese når syke mennesker ikke får hjelp i helsevesenet, og ikke ens blir lyttet til. Det er ingen som blir roligere og og får bedre tilfriskningskompetanse av det. Det øker bare stressen og fortvilelsen.
  Jeg håper at det er mange leger som leser Jørgen Jelstad sin bok. Det kan bli en positiv vekker for mange leger. Jeg har selv kjøpt et eksemplar til min lege. Når ikke Sosial og helsedirektoratet har gjort jobben sin, får vi som har råd og ork til å bidra gjøre det.
  Tenker på deg og alle som har det som deg! :)

  SvarSlett
 5. Hei Anna-Lena.
  Takk for at du var innom bloggen min og gav beskjed om dette blogginnlegget.
  Et fint blogginnlegg.
  Det er nok desverre slik at det er høgstatus- og lavstatus diagnoser.
  Jeg har flere dignoser, en lavstatus og en høgstatus diagnose og jeg har virkelig kjent på kroppen hvor forskjellig disse diagnosene blir møtt av det offentlige helsevesen.
  Ikke bare der, men holdninger til folk generelt.
  Bare det å ha en synlig og usynlig sykdom også gjør veldig stor forskjell i hvordan du blir møtt.

  En annen ting jeg har vært opptatt av de siste dagene fordi jeg har sett så mange kommentarer etter avisartikler, fb og i blogger som jeg opplever som personangrep. Jeg mener det er lov å være uenig, men det er ikke akseptabelt å komme med personhets og hatske kommentarer om person.
  Ønsker vi oss konstruktive, overbærende, inkluderende og fornuftige diskusjoner så må vi bestrebe oss på å være saklige. Holde debatten på et saklig nivå. Bidra med stemmene våre på en konstruktiv måte. Er det ikke lurt å bidra i samtalen med den vitenskapelig ydmykheten vi selv etterlyser hos forskerne?

  SvarSlett
 6. ME blogg.
  "Ønsker vi oss konstruktive, overbærende, inkluderende og fornuftige diskusjoner så må vi bestrebe oss på å være saklige. Holde debatten på et saklig nivå. Bidra med stemmene våre på en konstruktiv måte. Er det ikke lurt å bidra i samtalen med den vitenskapelig ydmykheten vi selv etterlyser hos forskerne?"
  Jeg tenker at svaret er gitt og at vi alle innerst inne vet det. :)

  SvarSlett
 7. Jeg har ikke ME, men jeg leser med intersse det du skriver om å "se helheten", og det er så trist å høre hvordan en gruppe mennesker har blitt feildiagnostisert med psykiske lidelser, når de har ME.
  Fordommene finnes blant vanlige mennesker, men er kanskje vel så store der reell kunnskap foreligger, og det er skremmende.
  Vi begynner å bli et sorteringssamfunn, og har man ikke "riktig" diagnose, risikerer man å få jobbe hardt for å få tiltrengt hjelp.

  SvarSlett
 8. Bibbi.
  Sorteringssamfunn...Der sa du det!
  Vi arbeider med å lære oss om ubetinget kjærlighet, mens vi i samfunnet blir høy eller lav prioritert. Det er budskap som vi tar til oss både bevisst og ubevisst.
  Vi må sette ord på det her, eller blir vi styrt av det her også på en ubevisst nivå.
  Jeg leste Jørgen Jelstad sin bok "De Bortgjemte" og der gir han flere eksempler på alvorlig syke i ME, der det er de pårørende som har reddet livet på de syke. Det skulle mye til at Sosial og helsedepartementet skulle be om unnskyldning, men det skjedde i forrige uke. Det er et skremmende tidsdokument, synes jeg.

  SvarSlett
 9. Hei igjen, jeg er fristet til å si "det trangsynte menneskesynet". Opplever at dette stikker så dypt. Den biopsykososiale modellen ja, for meg blir det for lite psyke på ordentlig her, og for mye biologisk forståelse av psyke som noe som bare skal fikses på i en fei.
  Når det gjelder ME ja, så er det en skandale det som har skjedd. Men, det er problematisk med stigmatisering av psykiske lidelser også.

  Jeg måtte bare si dette. Synes det du skriver er strålende. Vi trenger nyansene dine.

  SvarSlett
 10. Tusen takk gamle ugle! :)
  Det trangsynte menneskesynet! JA!
  Nei, det blir ikke nok plass for menneskets sanne natur!
  Stigmatiseringen av psykiske lidelser viser seg også i nåtidshistorien om ME.
  Det er mye som trengs å taes opp til overflaten her...

  SvarSlett
 11. Dette var godt å lese. God oppsummering, forøvrig er jeg veldig enig med "gamle ugle".
  Uansett er del endel helsepersonell som hadde behøvd å "gå i seg selv".

  SvarSlett
 12. Takk Anonym!
  Hvis man ikke er beredt til å gå i seg selv, er det vanskelig å arbeide med andre mennesker, og å hjelpe dem.
  Ingen av oss er feilfrie...

  SvarSlett