Velkommen til min blogg!

Søken til fred og ro gir kraft og livskvalitet!

tirsdag 28. april 2015

Hva er det for kjemikalier i maten?

Jeg finner mye interessant på YouTube , og jeg får mange forskjellige forslag som kan være interessant. Akkurat nå blir det mye om politikk, helse, både på kristne, muslimske og alternative medier.
I dag lyttet jeg på TrueNews med Rick Wiles, 2 intervjuer, en var professor Lynn Ingram om tørke i vestre USA, og den andre var med dr. Richard Jacoby.

Dere finner radioprogrammet i videon her:


Det var den andre halvtimen som fikk meg å lytte ekstra nøye. Dr. Jacoby snakket om forskning på mat og helse, og hva mat kan inneholde og hvordan den påvirker oss helsemessig.

De snakker først om diabetes og fedme epidemi.
Mange, ikke minst ungdommer, drikker mengder med søte drikker i dag. Sukker skaper inflammasjoner i kroppen. I følge dr Jacoby traumatiserer det og skader nervene i kroppen, samtidlig som blodtilførsel til nervene hemmes. Han advarer mot søtstoffet high fructos corn sirup, som er billig å produsere, men meget skadelig for kroppen. Vi finner det i dag i både mat og drykk. (Nå snakker han om USA) Det smaker godt og skaper avhengighet. Det innebærer man har et konstant sug etter mer.
Søppelmaten inneholder også mye karbohydrater, stivelse som omvandles til sukker i kroppen.
Sukker og mye karbohydrater leder til  høyere insulinnivå, som gir høyere insulinnivå, og det er kroppens hormon som lagrer fett.
Overforbruket av sukker leder for mange til insulinresistens, diabetes, fedme, og andre sykdommer som MS, ALS Alzheimer og annet, i følge dr Jacoby.
Han forteller om national football League har samlet inn penger til forskning på ALS. Fotballspillere har hele 45 % større risiko til å få ALS.
Dr Jacoby setter det i sammenheng med at de spiser mengder med karbohydrater som inflammerer nervene, det senker blodsirkulasjon til kranienerven som blir traumatisert. Det påvirker alle organsystem kroppen. Han snakker her også om nerv compression, men jeg følger ikke helt med her.

Han er meget tydelig på at det er sukker og høyt insulin som leder til fedme, ikke å spise fett.
Men det er viktig å spise sunde fetter.

Dr Jacoby var også inne på kolesterol og at han er motstander til Statiner. Studier har vist at høyt kolesterol gjør oss smartere. Jeg tror jeg skal høre etter om det er andre som sier det samme. Kunnskaper er alltid i utvikling, som vi vet.

Kreftceller spiser sukker, og svelter på ketogen kost, mente ham.

Neste tema han kom inn på var Monsantoprodukter. (Hørt om dem kanskje?)
GMO produkter er utviklet for å tåle mer plantevernmidler, her i form av glyfosat.
Dr Jacoby forteller om at glyfosat, en aktiv ingrediens, kommer inn i kroppen via GMO maten og forandrer balansen i magens bakteriefloraen og gir inflammasjoner i nerver og hjernestammen.
Noen som vet noe mer om det? Kan det være sant?
Et eksempel på GMO produkter er majs.
Håper vi slipper GMO produkter her i landet.

Han sier også at man finner kvikksølv både i vaccin og i matproduksjon som high fruktose corn sirup.

Mine øyene ble større og større når jeg lyttet på intervjuet. De ble ikke mindre når han fortalte om at kyllinger får arsenikk i maten sin slik at de ikke sover!

Nå er det her i USA. Det som er i mine tanker er hva vinster i bedriftene bli viktigere enn dyr, natur og menneskers helse. Det her er en kortsiktig tenkning som absolutt ikke er bærekraftig! Tenk hva det gjør med folkehelse. Vi har en pandemi i diabetes og fedme med de sykdommer som følger i sporene av det her.

Bare tanken om hva som skjer med grunnvannet når plantevernmidler brukes år etter år. De som er skeptiske til at det ikke er noen forskjell på økologisk mat og annen mat, har de virkelig tenkt over hva det handler om. Har lest at russerne liker å dyrke sin egen økologiske mat. De er et intelligent folk på mange områder. Det er så synd det har blitt som det har blitt i storpolitikken det seneste året. Jeg tror vi kunne få mye inspirasjon av våre naboer i øst.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar