Velkommen til min blogg!

Søken til fred og ro gir kraft og livskvalitet!

torsdag 20. november 2014

Ekologiskt är farligt, men inte för dig eller mig.

Vi finner mer og mer økologisk mat i matbutikkene. Det betyr det finnes interesse for å spise sunt og ha en renere natur. I nyheter24.se, skriver David Appelgren (Matfusket :

"Enligt en FN-studie är småskaligt och ekologiskt det enda hållbara sättet att producera livsmedel för att kunna försörja vår planet även i framtiden. Bara i år har försäljningen av ekologisk mat ökat med allt från 25-43 procent enligt butikerna själva.
Samtidigt finns det några få bakåtsträvare som tycks vilja vända tillbaka tiden för att kväva den ekologiska revolutionen. Men varför, och vem får betala det verkliga priset? Våra en gång så bördiga marker har under det senaste århundradet förgiftats av pesticider och drabbats av mineralutarmning. Konstgödsel och växtgifter från lantbruket går ner i grundvattnet och förgiftar vårt dricksvatten och övergöder våra vattendrag så att de växer igen av alger. Våra bin dör utav den tunga besprutningen.
I en dansk studie  fann man att hela 99 procent av de testade skolbarnen hade rester av hormonstörande bekämpningsmedel i urinen.Vi människor tycks helt sakna respekt för oss själva, jorden, växtriket och djurlivet i jakten på vinster. Det krävs ingen professorsexamen för att räkna ut att vi inte kan fortsätta så här.
I Sverige pågår nu en ekologisk revolution. Fler hittar en naturlig och mer intim relation till framställningen av mat. Det är inte heller ovanligt att folk börjar odla mer naturnära. Titta exempelvis på vår granne i öst där 82 procent av ryssarna får frukt och bär från småskaliga familjeodlingar – så kallade datjor – inte helt olika våra kolonilotter. Ja, ekologiskt är farligt, men självklart inte för dig och mig. De som ”drabbas” är i stället de stora företagen som står med tonvisa mängder osålt gift när du och jag väljer ekologiskt. Självklart blir dessa jättar nervösa av ekorevolutionen. Man kan likna dem vid en pressad dinosaurie som lever på lånad tid. 
Kristina Belfrage på SLU har sin forskning kommit fram till att ”små jordbruk med storbiologisk mångfald har bäst förutsättningar att producera mat till många." Det är många med mig som gärna handlar både närodlat och ekologiskt av våra svenska bönder. Suget efter ekomat fortsätter att öka dramatiskt, och därför uppmanar jag er att snabbt gå över till ekologisk produktion för att möta efterfrågan." 

 
Det her barnet er født av en mor som arbeider på jordbruk der man bruker mye pesticider. Selv om man ikke bruker like mye pesticider i Norge, så må man likevel spørre. Hva skjer med grunnvannet over tid? Hva er cocktaileffekten?
 
Når man skriver om at mange er syke og sykemeldte i Norge, så får man ofte et bilde av at skribenten undrer om vi sykeliggjør oss mer i dag. Hvor finnes den forskningen? Man undrer også om det er mange som overpresterer til sykdom. Det jeg synes mangler i de artiklene er om matproduksjon og alle de kjemiske stoffer som vi omgir oss med, kan være en årsak til sykdom i dag?
 
Iblant ser jeg på Twitter at en del er skeptiske til studier om økologisk mat er sundere enn annen mat. Jeg tror att hvis man tar seg tid til å tenke over hvordan det går med vår natur over tid, så får man andre tanker. Vi trenger ta oss tid til å undres over sammenhenger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar