Velkommen til min blogg!

Søken til fred og ro gir kraft og livskvalitet!

torsdag 17. oktober 2013

Sanningen om Försäkringskassan

Jeg har en dialog med noen svensker på Twitter om det svenske trygdesystemet vedrørende sykepenger. De forteller om store forandringer i helsevesen, trygdesystem, skoler og så videre. Jeg fikk et tips om Sanningen om försäkringskassan en kommentar från en anställd.
Her er et sitat:
"Jag  jobbar på Försäkringskassan och jag har berättat i tidigare inlägg om mina arbetsuppgifter som handläggare. Nästan inga personer har trott på vad jag framfört. ”Det kan inte vara sant” har jag bara fått höra! Nu visar det sig igen att jag tyvärr hade rätt.
Jag har berättat om att mina chefer tvingat mig att konsekvent neka sjukpenning och sjukersättning. Mina chefer vet att sjuka oftast inte orkar överklaga. Jag uppmanar ALLA som får avslag att överklaga till domstol. Begär att få ut samtliga underlag! Kontrollera om sjukintyg och läkarutlåtande har ändrats ! Jag vet att det är fler av försäkringskassans jurister och handläggare som ändrar i tex läkarutlåtande för att avslag ska kunna motiveras. Hur sjukt är inte det?! En jurist ska man kunna lita på, om det förtroendet försvinner vad har vi då kvar?! Juristerna och handläggare gör INTE detta på eget bevåg utan order kommer från högre ort.
Jag har framfört mina synpunkter om denna oestiska hantering till Sture Hjalmarsson i försäkringskassans ledning, men han har ännu inte svarat trots flera påstötningar under 2 år. Adriana Lender har försökt under 1 år göra sig av med mig med motivering arbetsbrist. Tyvärr så gick inte den luringen tack vare hjälp från facket.
Om Ni sjuka ska få en rättvis och korrekt bedömning måste ledartrojkan hos oss på försäkringskassan bytas ut. Vi behöver också en regering som är mer lyhörd och inte behandlar de sjuka som ohyra. Jag mår jättedåligt på jobbet som jag tvingas utföra. Jag har jobbat på försäkringskassan i över 30 år. Tidigare var jag mycket stolt att jobba här, nu skäms jag jättemycket !
Jag har sökt flera andra jobb men eftersom jag är över 60 år vill ingen anställa mig. Många unga personer har redan lämnat försäkringskassan i protest. Hur långt ska det behöva gå innan denna skuta sjunker till botten. Jag ser med glädje fram emot ett regeringsbyte. Jag tror det är den enda vägen till storstädning av vårt nuvarande inhumana och sjuka sjukförsäkringssystem genomdrivet av moderaterna.
- See more at: http://folkvet.nu/2011/09/sanningen-om-forsakringskassan-kommentar-fran-en-anstalld/#sthash.DA4ITqAf.dpuf"
 Nå vet jeg ikke hvem som har skrevet det her, men den er likevel interessant ikke minst når jeg leser den lange kommentarrekken.

Det som var mest rystende er den her kommentaren:
"Försäkringskasseutlöst självmord. Ett läkarintyg inkom till F-kassan på Hisingen i Gbg. där följande diagnos ställts av en överläkare i psykiatri: F323 Depressiv period, svår med stämningskongruenta psykotisk spt. F439 Reaktion på svår stress. Svår depression med hög självmordsrisk, ångest, okoncentrerad, sömnbrist. Återkommande självmordstankar och planer. Oförmåga att koncentrera sig och fatta beslut, kraftigt ökad stresskänslighet. Avvisad av AF och skola tills vidare. Fortsatt intensiv depressionsbehandling med psykofarmaka. Stödterapi. När läkarintyget inkom till F-kassan meddelades patienten om att ärendet skulle behandlas inom 30 dagar. Efter 35 dagar utan sjukersättning kontaktade patienten själv (med hjälp av sin stödperson) F-kassan och fick beskedet att hon inte uppfyllde F-kassans regelverk för sjukpenning. Hon hade ju inte stått till arbetsmarknadens förfogande och ej heller fått CSN bidrag för fulltids-studier, alltså var hon inte berättigad till sjukpenning????????? Handläggaren förklarade iskallt att sådana var reglerna. Att hon sjuk skrivits på ovanstående grunder spelade ingen roll. Reglerna skulle följas enl. handläggaren. Bakgrunden var att hon hösten 2011 gick på CSN grundad utbildning, men blev sjukskriven för svår depression efter ett överfall under HT och fick då sjukersättning. VT 2012 mådde hon bättre, men inte så bra att hon var arbetsför enl. läkaren och psykologen. De bedömde att hon ev. kunde klara att återuppta sina studier med hjälp av en individuell studieplan. Vilket ordnades och hon började studera igen. Men nu nekades hon CSN bidrag pga av att hon varit sjukskriven HT 2011 och därmed ej läst tillräckligt med poäng under HT 2011. Alltså ingen sjukpenning eftersom hon studerade, och inget CSN eftersom hon varit sjukskriven, och eftersom hon studerade och inte stod till arbetsmarknadens förfogande fick hon ingen A-kassa. Ingen inkomst alls under VT 2012 alltså, vilket gjorde att hon blev alltmer deprimerad igen och sjukskrevs åter den 27 maj 2012. Det var detta läkarintyg som inkom till F-kassan på Hisingen i Gbg. Som gav avslag på sjukersättning eftersom hon ej varit arbetssökande under 2012, ej fått CSN bidrag och ej varit kontinuerligt sjukskriven. Alltså hade hon enl. F-kassans regelverk 0 kr i sjukersättning. Då hennes stödperson ringde upp F-kassan för att förklara att det handlade om en person med allvarliga och akuta suicidproblem, som inte var kapabel att söka arbete eller heltidsstudera och att beskedet om nekad sjukpenning fått patienten att bryta ihop och på nytt försöka ta sitt liv, fick denne till svar att patienten själv måste kontakta sig handläggare för att överklaga beslutet. Att hon pga. ovan nämnda tillstånd inte var kapabel att göra detta, utan tvärtom nu blivit än djupare deprimerad och att beskedet från F-kassan dessutom åter aktualiserat suicidplanerna, fick hennes stödperson ingen gehör. Reglerna måste följas in till döden. I det här fallet bokstavligen. Förra årets nya begrepp; F-kasseutlöst depression, har så fått konkurrens av det nya begreppet: F-kasseutlöst självmord. - See more at: http://folkvet.nu/2011/09/sanningen-om-forsakringskassan-kommentar-fran-en-anstalld/#sthash.DA4IT 
Her er en annen kommentar:
 "Flyttade till Dublin 2006, delvis pga att många system i Sverige håller på att urholkas eller kollapsa. Mot slutet av en längre sjukskrivning, (2 år) så blev jag under förhandlingar med facket av med mitt jobb, med tre månaders uppsägning. Under slutet av uppsägningen så fick jag brev från FK, där de *retroaktivt!* friskskrev mig bakåt i tiden! Fick brev angående beslut den 19e Juni, att jag blev frisk samma dag jag skrev på uppsägningen, dvs den 26e Mars… Överklagade både internt på FK, samt i tings och länsrätten. Fick nedslag, trots påtryckningar kring vilka regler som tillåter FK att retroaktivt friskskriva någon. Fick aldrig svar från vare sig FK eller domstolarna. Då min sjukskrivning var stress-relaterad vare sig orkade jag eller hade råd att driva det mer. Vårt samhällsskydd håller på att vittra sönder totalt, och måste förnyas. - See more at: http://folkvet.nu/2011/09/sanningen-om-forsakringskassan-kommentar-fran-en-anstalld/#sthash.DA4ITqAf.dpuf"
Hva sies om den her kommentaren?:
 "Men va fan Sverige, ni har ju röstat fram denna skiten med en Moderat regering. Det är inte för inte som det kallas borgerlig regering. Borgare är överklassen som vill glömma de svagare, har alltid vart så och så kommer det att förbli. Regeringsbyte nu!!!!!! - See more at: http://folkvet.nu/2011/09/sanningen-om-forsakringskassan-kommentar-fran-en-anstalld/#sthash.DA4ITqAf.dpuf"
 Jeg leser om hva som har skjedd i Sverige og kan ikke la være å lura på hva det er for nye og bedre løsninger vi har å vente...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar