Velkommen til min blogg!

Søken til fred og ro gir kraft og livskvalitet!

onsdag 19. september 2012

Skandale?

"Dagbladet): Høyre-leder Erna Solberg mener det norske forskningsmiljøet på ME - som har blitt karakterisert som en sekkediagnose - og den flåttbårne sykdommen borrelia er for dårlig prioritert forskningsmessig.
Solberg mener at dette forskningsmiljøet trenger gulrøtter - i form av øremerkede midler - for å «lokke flinke hoder» inn i feltet.
- Mulig skandale
- Det er utrolig hvordan forskningsmiljø snur seg etter pengene, og dette kan bli den nye folkesykdommen. Innad i miljøene er det mange bastante meninger, og det er en skandale dersom det foregår systematisk feilbehandling, sier hun. " 
 
Les mere  her
 
De sosiale mediene gir nye muligheter for syke mennesker. Nå finns det store muligheter å søke informasjon, dele informasjon og å støtte hverandre til et opprør på grassrotnivå. Den seneste tiden er det flere som har fått bekreftet borreliose i utredning, som ikke sjelden har blitt gjort på privatklinikker. De har fått antibiotika behandling og mange forteller om tydelig bedring av helsetilstand, selv om det er en lang prosess.
De syke reagerer sterkt på å få diagnosen, etter at ikke har blitt tatt alvorlig i det offentlige helsevesenet. Nå tar de tilbaks definisjonsmakten over sine egne liv, retter på ryggene, og taler sin sannhet i mediene. Flere års innstengt frustrasjon kommer nå ut med full kraft!!! Det er ikke å vente at de retter seg inn i rekkene og holder kjeft lengre.
Vi lever i en ny tid og det åpner nye muligheter, men det her er også noe som helsepersonell og politikere må forholde seg til. Nye arbeidsmetoder tvinger seg frem.
De syke og deres pårørende krever å bli tatt på alvor, presser på at internasjonal forskning også blir kjent i Norge, forventer seg gode diagnostiske metoder med resultat på adekvat behandling.
 
Det uroer en del ME syke at de syke som har fått en borreliosediagnose tar så mye plass i mediene nå. Jeg tenker det er viktig å si at borreliose og ME er forskjellige diagnoser, og at det er viktig å arbeide for en bedre differentialdiagnostikk.
 
Hvis helsevesenet skal arbeide med en reproduksjon av arbeidskraft, da er det viktig å satse på diagnostikk. Man kan næmlig ikke løse et problem, hvis man ikke definierer hva problemet er.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar