Velkommen til min blogg!

Søken til fred og ro gir kraft og livskvalitet!

søndag 23. september 2012

Om ME, LP og forskning.


Det her er fra Sidsel Kreybergs Facebook side  :
"Typisk at Trudie Chalder, Simon Wesselys talerør og en ihuga tilhenger av Wessely school, har kastet seg over akkurat dette temaet. Disse folkene har aldri sett på ME som annet enn spørsmål om motivasjon - eller mangel på sådan. Psykiske fa
ktorers medvirkning står helt sentralt i deres tolkning av sykdomsbildet. De var blant de siste til å anerkjenne forekomsten av ME blant barn, men de kalte det CFS og vektla sin oppfatning av psykiske faktorer som sentrale for sykdomsutviklingen. Dette henger nøye sammen med hvordan de definerer og tolker CFS i en og samme operasjon, som en subjektiv lidelse. Deres hovedanliggende er mestring - eller mangel på sådan. De har ingen interesse av hvordan disse pasientene tidligere har mestret sine liv eller andre sykdommer så lenge de kan få sykdommen til å se ut som et uttrykk for sviktende mestring. I mangel av fysiske forklaringer på symptomene er det ikke så vanskelig. Faktisk er det en ren folkesport.

Grunnen til at psykosomatikken nå kaller det ME/CFS, er at diagnosekriteriene for ME også, tragisk nok, publiseres under denne headingen. Dermed opprettholdes den gamle forvirringen som hersker rundt disse diagnosene. Dette fagmiljøet som Chalder et al. tilhører, har aldri anerkjent ME som en egen sykdom, og de har aldri forlatt sitt forsett om å påvise psykiske faktorers avgjørende betydning for sykdomsutviklingen, spesielt uttrykt som "uhensiktsmessige mestringsstrategier" og sviktende motivasjon.

De er tilbøyelige til å se symptomene som uttrykk for uhensiktsmessige mestringsstrategier og en underliggende motivasjonssvikt, noe de kan fortsette med inntil man finner en fysisk forklaring. At subjektive symptomer kan bli en vane, og at frykt for symptomene kan virke forsterkende, er en annen sak og noe det kan være verd å se nærmere på. Men da må diagnosekriteriene være krystallklare. Det gir ingen mening å blande epler og pærer og plommer og tro at det som gjelder for den ene sorten også må gjelde for de andre.

Teorien bak Phil Parkers Lightning Process, en ren mestringsstrategi som baserer seg på pasientens motivasjon for å bli frisk, spiller rett i hendene på disse folkene og hvordan de tenker. Det handler om å gjenoppdage at man har noen valg og å ta kontroll over angsten. Hvordan disse ulike aktørene definerer ME/CFS, er et ganske sentralt punkt som lett glemmes i denne sammenheng.

Det er ingen tilfeldighet at all misjoneringen for LP blant ME-pasienter skaper slikt opprør. Det kan man godt forstå når man vet hvordan disse fagmiljøene vrir og vender på premissene så de alltid kan stemme med deres forhåndsoppfatninger, og hvordan de sender sine lydige undersåtter rundt i verden for å misjonere. Det krever ingen faglig bakgrunn, kun en sterk nok tro.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2044-8287.2012.02093.x/abstract

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar