Velkommen til min blogg!

Søken til fred og ro gir kraft og livskvalitet!

tirsdag 29. mai 2012

Tarmflora og forskning.

Jeg leste en meget interessant artikel i Tidskriftet for norsk legeforening . Den handler om tarmflora og tarmbakterier, og den heter:

Intestinal autointoksikasjon - fortsatt aktuell sykdomsmekanisme?

J Valeur A Berstad T Midtvedt
 
Det skjer mye spennende forskning om hvor en ubalanse i tarmfloraen og man tenker seg at det kan lede til flere forskjellige sykdommer.
"Dysbiose
Funksjonelle endringer i tarmfloraen, såkalte dysbioser, er i nyere tid foreslått å ligge bak en rekke lidelser - både intestinale, som kolorektal cancersykdom, ulcerøs kolitt og Crohns sykdom, og ekstraintestinale, som metabolsk syndrom, allergi og autisme (12). Særlig interessant i denne sammenheng er de såkalte funksjonelle tilstandene, som kronisk utmattelsessyndrom, fibromyalgi og irritabel tarm-syndrom. Bruusgaard & Natvig har tidligere i Tidsskriftet redegjort for den såkalte ett-syndromhypotesen for slike lidelser, og skriver at det er nærliggende å tenke seg at «disse multisymptomtilstandene er ulike uttrykksformer for den samme bakenforliggende dysfunksjonen» (13). Denne dysfunksjonen trenger imidlertid ikke å være sentralnervøs, slik Bruusgaard & Natvig foreslår, men kan like gjerne være mikrobiell (14). Magesårsykdommen er et godt eksempel: Ved eliminasjon av den mikrobielle årsaken (Helicobacter pylori-infeksjon), forsvinner nemlig både de somatiske og de psykiske manifestasjonene (15). Medisinsk uforklarte plager og symptomer tilskrives gjerne forstyrrelser i samspillet mellom psyke og soma - men mennesker består av mer enn kropp og sjel (fig 1). Mye tyder på at pasientens tarmflora også må tas med i betraktningen (16, 17), og slik sett får det gamle begrepet «autointoksikasjon» en ny betydning." Les mer på http://tidsskriftet.no/article/2146676 
 
 Jeg er helt enig i at det er viktig å tenke i flere perspektiver samtidlig for å forsøke å forstå hva som gjør et menneske syk. Det er en helhetssyn som våre primærleger har best forutsettninger til å se, fordi de må se hele mennesket. Det er her jeg tenker vi skal satse på å informere. Det er veldig flott å lese den her artikelen i Tidskriftet. Det er eksakt en sånn her input de trenger for å få nye bredere perspektiv.

Psykiatrien trenger også informasjon, fordi det er viktig å utelukke andre sykdommer enn hva som skal sees som psykisk. Jeg husker en dame som kom til meg for terapi. Hun hadde en historia med innleggelser og medisinering i psykiatrien. Når hun kom til meg var det åpenbart at hun var utbrent, etter å ha hatt mye ansvar i mange år, og hun arbeidet mye. Nå hun fikk den her speilingen, og hun tok seg tid til å hvile, da begynte hun å gjøre fremsteg. Når hun fikk lov til å ta være på seg selv i et rolig livstempo, da begynte livsgleden å bryte seg frem!

Det er lett å tenke at en person som har vært utsatt på trauma, tilhører psykiatrien, men det skal man ikke være sikker på. Et halvår etter jeg fikk min store sjokkopplevelse i 1989, ble jeg veldig løs i magen, og kroppen fordøyde ikke maten. Det som kom ut såg ut som og luktet som oppkast. Det var en forferdelig tid. Når jeg leser om hvordan tarmfloraen kan forandres og at man tenker at mange forskjellige sykdommer kan komme av det, da faller en del biter på plass. Posttraumatisk lideles er er en alvorlig diagnose, og når det har gått en lang tid er det vanskelig og behandle det. Jeg tror det ha med å gjøre at selve kroppen har kommet i ubalanse, og tarmfloraen er en av det viktige områder man kan begynne med når man har blitt utsatt for sjokk.
Det er meget viktig å styrke kroppen fra mange perspektiv. Det her er et helhetsperspektiv som jeg personligen opplever at psykosomatikken mangler. Jeg har vært meget interessert i psykosomatikk, men har gått over til holisme. Det er kanskje ikke psykosomatiske avdelninger som vi trenger, men helhetsklinikker.
Når er det ikke lett for de syke å få tilgang til psykiatrisk behandling, og jeg tror at kommunlegekontorene på sikt kan være de beste stedene til å få riktig behandling. Der kunne psykologer og primærleger har et godt og positivt samarbeide, og å behandle de traumatiserte i et helhetligt perspektiv. Det er helt naturlig å tenke seg at hele mennesket er rammet når psyke, soma og sjel er rammet fra grunnen. Allmenntilstanden svekkes, og da er man ekstra mottakelig for alle typer av sykdommer.

Jeg leser ofte om ME syke som går til legebehandling og at det gjøres funn om tarmeflora som er i ubalanse. Det ser ut at de er på rett veg, når de får behandling for det her, og blir bedre.

Alle de kjemiske stoffer som vi omgir oss med, og den industrielle maten som er så vanlig idag setter også spår. Professor Charlotte Erlnson- Albertson i Lund har sagt at mat er signalsubstanser og informasjon til hjernen. Spennende tanke. Jeg fortsetter på den tråden. Hvis man tenker seg at maten er signalsubstanser og informasjon til hjernen, hva kan det da gjøre med tarmbakteriene?
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar