Velkommen til min blogg!

Søken til fred og ro gir kraft og livskvalitet!

torsdag 13. oktober 2011

Hvordan ser det ut i praksis?

Jeg leste for noen dager siden Sidsel Kreybergs notat om Borrelia, ME eller hva? Der skriver hun om at Borreliose og ME kan ha liknende symptombilder, og at det kan være vanskelig å skille om pasienten hgar det ene eller det andre.


Hun skriver blant annet: "Mange som får infeksjonsutløst ME vil bli bra av seg selv uten at den utløsende infeksjonen behandles, eller man kommer så sent til lege at infeksjonen har gått tilbake - det vil si den har sluttet å gi symptomer. Det som gjenstår er ME-symptomer og eventuelt blodprøver som viser at man har hatt en infeksjon. Det vil da være for sent å starte behandling mot den utløsende infeksjonen, men ved en pågående infeksjon kan det være grunn til å behandle."

I en diskusjon i kommentarfeltet skrivet hun om behandling av borreliose.  Hun skriver om en full kur i 6 uker ved symptomgivende infeksjon i første stadium. 6 uker!
Der jeg vokste opp hadde jeg mye kontakt med flått. Jeg husker fremforalt et tilfelle når jeg var 15 år. Jeg hadde vært i skogen og hvilt ved en bekk. Noen dager senere oppdaget jeg en 9-10 flått på kroppen. Ekkelt!!! I slutten av 80-årene fikk jeg en rød ring rundt den plass der flåtten hadde plassert seg. I tillegg hadde jeg hodepine og var veldig trøtt. Jeg fikk en 10 dagers kur med antibiotika, og symptomene forsvant. Jeg har ikke tenkt så mye etterpå, men det kan kanskje være smart med en test.
Jeg spurte Kreyberg om man kunne ha en normal crp og likevel ha en borreliose. Hennes svar var: CRP er ikke nødvendigvis forhøyet selv om man har en aktiv, pågående infeksjon, og heller ikke SR eller hvite blodlegemer, som er de vanlige infeksjonsparametrene. Dette ser man også ved for eksempel mycoplasmautløst ME, en bakterie leger ofte glemmer å krysse av for og som det derfor kan lønne seg å be om å få sjekket. Det samme kan være tilfelle ved mononukleose og andre infeksjoner selv om det er klinisk aktiv infeksjon og immunglobulinmønsteret viser at smitten er fersk.

Man kan altså ikke stole blindt på et lab-ark. Pasientens sykehistorie, symptomer og øvrige funn må alltid være en del av diagnostikken."

Kan nok være bra med en test for å utelukke hvis det er mulig. Skulle det bli et funn, da kan man få behandling og bli mer sprudlende.
Uansett er det bra å fortsette med positive aktiviteter for å få aktivert friskprocesser i kropp og sjel. God, mat, meditasjon, hvile og morsomme fysiske aktiviteter. Min tanke er å arbeide for et bedre allmenntilstand og dermed et bedre immunforsvar. Mens de lærde strider får man gjøre noe positivt av det som man har.

Jeg tar homeopatiske cellesalter og jeg synes at jeg får litt mer energi av dem. Når jeg ikke har tatt dem på noen dager, da orker jeg mindre. Nå er skeptikerne veldig kritiske mot homeopati, men jeg har gjort mine egne erfaringer av det samme. Jeg har prøvd forskjellige homeopatiske medisiner, og noen gav meg symptomer som jeg ikke hadde før og etter jeg tok dem.
Når jeg leser professor Robert Hahn sin blogg der han analyserer homeopatiske studier og hvordan en del svenske skeptiker og den kände kritikern av alternativmedicin, Edzard Ernst, feiltolker homeopatiske studier.
Hahn skriver så her om homeopati:
"Sanningen är att det finns drygt 230 vetenskapliga studier om homeopatiska läkemedels medicinska värde. Hälften av dessa är regelrätta läkemedelsprövningar (RCT) där man genom studiens konstruktion uteslutit placebo som förklaring. En sammanräkning av dessa läkemedelsprövningar visar att homeopati är drygt dubbelt så effektivt som placebo. Det finns ingen vetenskapsman som kan påstå något annat än just detta. För så är det.

Men massor av invändningar florerar. Ett sådant är att homeopati är dåligt studerat. Det är helt fel. När jag går igenom litteraturen kring effekten av olika behandlingar som ges på sjukhus så brukar det röra sig om ett par-tre studier, i bästa fall tio. Om homeopati finns det alltså flera hundra. Därmed är homeopatimedel ett synnerligen välstuderat område. Sanningen om homeopati måste finnas i denna litteratur. Problemet är att vetenskapsmän inte tror, eller vill tro, på de studier som gjorts. Det gör man genom att finna mer eller mindre fantasifulla invändningar mot den forskning som gjorts."
Hahn skriver videre:
"Den kände kritikern av alternativmedicin, Edzard Ernst, gjorde dock en helt felaktig teoretisk beräkning av homeopatins värde för studien med Jadad score 5 som han sedan vidhållit (Ernst 2002), trots att det korrekta värdet framkommit. Sin felaktiga beräkning borde Ernst ha dragit tillbaka för länge sedan och dessutom bett om ursäkt för."

"Hundratals läkemedelsprövningar förbises

Ett populärt grepp för att förklara bort homeopatins positiva effekter är att bortse från ett stort antal av de RCTs som genomförts. Tyvärr räcker det inte med att bortse från ett par stycken, utan man måste finna något skäl för att ogiltigförklara nästan samtliga. Cucherat (1999) visade att det inte ens räcker med att ta bort 90% av studierna, för då har homeopati fortfarande en statistiskt säkerställd positiv effekt mot sjukdom. Nej, man måste ta bort mer än 95% av de föreliggande vetenskapliga studierna. Först då blir den förmånliga statistiken svajig."

Hahn mener at den teknikk som skeptikerne bruker, der de mener at litterauren sier at homeopati ikke fungerer, er uhederlig. Han sier at den vitenskapelige litteraturen sier noe annet. De som mener at homeopati er bløff bruker tvilsomme bortforklaringer av mer enn 95 % av den vitenskapelige forskningen på området.
Hahn fortsetter: "Det bästa vore att man värderade homeopatins effekter sjukdomsvis. Det gör man ju med alla andra läkemedel. De övergripande effekter som sammanfattats i de meta-analyser jag skrivit om är ju en hopklumpning av homeopati som använts vid alla möjliga sjukdomar, allt från snuva till träningsvärk och kanske även benbrott. Även Shang (2005) erkänner att bevisen för homeopati fungerar är starkt vad gäller övre luftvägsinfektioner. Edzard Ernst citerar data som visar att homeopati har en effekt vid reumatiska sjukdomar som är flera gånger bättre än placebo. Men båda författarnas övergripande slutsats är ändå att homeopati inte är bättre än placebo, helt enkelt därför att dessa positiva resultat envist klumpas ihop med prövningar vid sjukdomar där homeopati fungerar sämre eller inte alls. Känner du dig inte lurad? Det vore hög tid att börja sålla ut de åkommor där homeopati inte har effekt från de situationer där det har effekt. Att granska den nu frikände läkarens verksamheten ur den aspekten var inget Socialstyrelsen tänkte på.

Det är lika dumt som att säga att en läkare bör förbjudas att ge hostdämpande medicin till en patient med hosta endast därför att hostmedicin inte har någon övergripande positiv effekt vid vilken sjukdom som helst. Ingen medicin utövar effekt vid alla sorters sjukdomar, och det gör knappast homeopati heller. En nyansering behövs, och den tror jag redan är på väg."

Jeg har med stort interesse lest Robert Hahn sin blogg i over 1 år. Det her er en strategisk mann som har erfaring fra vitenskapelige studier, blant annet fra Karolinska Institutet (KI) i Stockholm. Han bedriver selv forskning og har et tett samarbeide med den svenske Socialstyrelsen. Jeg blir meget betenkt når jeg leser om homeopati. Det faktum at man ikke skjønner hvordan det virker er ikke det samme som at det ikke virker.
Jeg leser både alternative tekster og skeptikers sine tanker. Det er ikke uten at man iblant lurer på hvem man skal tro på. Jeg tenker at ut fra et bruker perspektiv er det meget interessant hva som fungerer i praksis.
Når jeg snakker med personer som har brukt homeopati i mange år, så forteller de om gode erfaringer. Iblant måtte de gå til lege å få utskrevet antibiotika da bakterien har trengt sterkere virkemidler for å bli uvirksom.
Det handler for meg da å ta i bruk begge deler. Det handler om å styrker kroppen samtidlig som man tar våre tradisjonelle medisiner for å bli friskere. Jeg er veldig glad for at antibiotikaen er oppfunnet. Jeg har hatt god hjelp av det mange ganger når jeg var yngre. Skulle det vise seg at jeg trenger en antibiotika behandling så tar jeg det. På samme gang kan man gjøre ting som gir oss en bedre allmenntilstand. God og sund mat, gjøre ting som er gøy. Høre på bra musikk eller se en morosom film. Kanskje gå ut en tur. Fantasien og dagsformen styrer oss, eller vi tar styring ut fra hvordan vi har det akkurat nå.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar