Velkommen til min blogg!

Søken til fred og ro gir kraft og livskvalitet!

fredag 10. desember 2010

ME-syke får ikke gi blod i Norge!

I dag sendte Helsedirektoratet ut et brev til alle landet blodbanker, der de fastslår at pasienter som har fått diagnosen ME heller ikke skal aksepteres som blodgivere her i landet.


Avgjørelsen kommer til tross for at man ikke har vist noen sikker sammenheng mellom viruset og syndromet.

- Ingen syke skal gi blod

I brevet presiserer Helsedirektoratet at blodgivere skal være friske.
«Ingen som føler seg syke skal gi blod. Av dette følger at pasienter med diagnostisert ME/CFS ikke skal aksepteres som blodgivere», heter det i brevet.

Direktoratet står imidlertid fast ved at man ikke har grunnlag for å anta at ME kan smitte, og heller ikke at XMRV-viruset kan smitte ved blodoverføring.
- Ikke risikofritt å få blod

Divisjonsdirektør Hans Petter Aarseth sier til NRK.no at Helsedirektoratet har følt behov for å presisere at personer som har en legestilt ME-diagnose ikke skal gi blod.

- Årsaken er ikke frykt for eventuell virussmitte, men at ingen syke skal gi blod, sier Aarseth.
- Det vil aldri være 100 prosent risikofritt å gi blod. Vi må gjøre konkrete risikovurderinger og luke ut det som kan være risiko av betydning. De som har en ME-diagnose, det vil si er syke, skal ikke gi blod. Det er usannsynlig at ME-syke ønsker å gi blod, men vi ønsker altså å presisere dette, understreker han.
Dette er en begrensning som praktiseres «for sikkerhets skyld», sier han.

Virus som ligner HIV

XMRV er et retrovirus i samme familie som HIV-viruset. Viruset ble første gang påvist hos prostatapasienter i 2006.
To store studier har påvist at en stor andel av ME-pasientene har viruset, men det er også gjort flere studier som ikke påviser en slik sammenheng.
Mellom 4 og 7 prosent av befolkningen har viruset uten å være syke.

NRK Puls mandag skal handle om ME og XMRV-viruset.

Det her har jeg kopiert fra: http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7419557

Det høres ut som en klok beslutning! Det er bedre å være føre var, en at i fremtiden se tilbake på en skandale som man kunne ha stoppet. Nå blir det spennende å følge forskningen. Kanskje man også i Norge kommer å satse mer på bio-kjemisk forskning og begynne å forske på retro-viruset XMRV?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar