Velkommen til min blogg!

Søken til fred og ro gir kraft og livskvalitet!

mandag 25. oktober 2010

Når keiseren ikke har noen klær på seg.

Per i dag har USA, Canada, Australia, New Zealand, Storbritannia og Malta lagt ned et forbud mot blodgivning fra ME-syke. Det har ikke Norge.

Norske helsemyndigheter frykter ikke virusspredning via blodgivere med ME, fordi de «likevel ikke gir blod i Norge». Det stemmer ikke, ifølge ME-pasientene selv. Det her kan man lese på nrk.no.

Hva er det Norge har som ikke USA, Canada, Australia og så videre har. Eller det kanskje er de her landene som har noe som ikke Norge har. Da snakker jeg om bio-kjemisk forskning.
"En rekke land har nå lagt ned forbud mot at pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (ME) donerer av blodet sitt etter at forskning har funnet en sammenheng mellom retroviruset XMRV og ME."
"– Det er paradoksalt, for flere miljøer i det norske helsevesen har fortalt disse pasientene at det sitter i hodet. Så de fleste ME-syke må gå rundt og si til seg selv at de er friske. Da er det selvfølgelig ingenting som stanser dem fra å gi blod, sier bioingeniør og foreldrekontakt i Norges ME-Forening, Mette Schøyen."

"– ME-pasienter er overrepresentert


Nylig sendte flere ME-syke sine bekymringsmeldinger til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, helsedirektør Bjørn-Inge Larsen og direktør i Folkehelseinstituttet Geir Stene-Larsen.

Det har så langt kommet ett brev tilbake, men svaret som kom fra Stene-Larsen er ikke tilstrekkelig mener de.

– Det er fullt av påstander uten belegg. Enten så vet han ikke hva han snakker om, eller så stikker han hodet i sanden, sier en av de involverte, Birgitte Rønning.

Hun mener det er naivt å tenke at det ikke er noen fare forbundet med dette.

– Av de som har testet positivt for dette viruset, er ME-pasienter overrepresentert. Dette viruset bør holdes helt unna blodforsyningen, sier Rønning.

Neste måned kommer en av de fremste forskerne på XMRV og ME, Judy Mikovits, til Norge for å holde seminar om temaet sammen med norske leger. "

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7348812

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.6810364

Vi er inne i en ny tid når vi nå kan søke og å formidle informasjon på internet. Bloggingen gir oss en ny anledning til å bilde nettverk. Når vi er syke har vi også tid for å interessere oss for vår helse og hva som skjer innen forskningen i inn og utland. Det kommer å stille mer krav på både politikere og dem som arbeider i helsevesendet. Samtidlig kan man se bloggsamfunnet som en resurs i kunnskapssamfunnet.

Det er også interessant å lese lege Maria Gjerpe sin blogg Marias Metode. Hun gir den mest nyanserte bilden av situasjonen rundt ME forskningen, det farlige med å være skråsikker når vi faktisk ikke vet nok. Det er fremdeles mye vi ikke vet.

Når vi tenker på folkeshelsen burde det være bedre å være føre var.
Men da må det kanskje til et mindshift hos forskene i Norge og en del som behandler ME pasienter.
Jeg håper de ikke lar prestisjen stå i vegen....
Det er ingen skam å snu når det finns interessant forskning i utlandet...


http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7350083

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar